This page is sponsored by:

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)

Thresher
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos |     Google image
Image of Alopias vulpinus (Thresher)
Alopias vulpinus
Picture by FAO

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Alopiidae (Thresher sharks)
Etymology: Alopias: Greek, alopex = fox (Ref. 45335);  vulpinus: Named comes from the Latin 'vulpes' meaning fox (Ref. 6885).  More on author: Bonnaterre.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก 0 - 650 m (Ref. 106604), usually 0 - 200 m (Ref. 55168).   Subtropical; 74°N - 58°S, 180°W - 180°E (Ref. 54279)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Cosmopolitan in temperate and tropical seas (Ref. 6871, 58085). Population considered reduced (R) in the US Atlantic waters; lower risk/conservation dependent (LR/CD) in US Pacific waters; data deficient (DD) in the rest of Atlantic and rest of Pacific (Ref. 12451). Highly migratory species, Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea (Ref. 26139).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 303.0, range 226 - 400 cm
Max length : 573 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 106604); 549.0 cm TL (female); common length : 450 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5217); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 348.0 kg (Ref. 40637); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 25 ปี (Ref. 81241)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. A large thresher with relatively small eyes, curved, narrow-tipped pectoral fins, a narrow-tipped caudal fin, and a conspicuous white patch over the pectoral fin bases (Ref. 5578). Second dorsal origin well behind the rear tip of the pelvic fin (Ref. 559). Upper lobe of caudal fin very long and strap-like, about as long as or longer than length of rest of shark; lower lobe short but well developed (Ref. 13570). Brown, grey, blue-grey, or blackish on back and underside of snout, lighter on sides and abruptly white below; a white area extends from the abdomen over the pectoral-fin bases; pectoral-, pelvic-, and dorsal fins blackish, white dots sometimes present on pectoral-, pelvic-, and caudal- fin tips (Ref. 13570).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Coastal over continental and insular shelves and epipelagic far from land (Ref. 30573, 43278, 58302). Oceanic although most abundant near land, pelagic at 1-366 m (Ref. 58302). Young often close inshore and in shallow bays (Ref. 5578). Feeds on schooling fishes (including mackerels, bluefishes, clupeids, needlefishes, lancetfishes and lanternfishes), squid, octopi, pelagic crustaceans, and rarely seabirds (Ref. 247). Ovoviviparous, embryos feeding on yolk sac and other ova produced by the mother (Ref. 43278, 50449). Uses its long caudal fin to bunch up and stun prey (Ref. 2850). Spatial and depth segregation by sex in northwestern Indian Ocean populations (Ref. 247). A few attacks on boats are doubtfully attributed to this species, but it is otherwise apparently harmless to humans, though the size of adults of this species command respect (Ref. 247). May cause damage to fishing gear (Ref. 6885). Valued for its meat, liver, hide, and fins; utilized fresh, dried-salted, smoked, and frozen (Ref. 9987).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Ovoviviparous, embryos feed solely on the ova produced by the mother after the yolk sac is absorbed (oophagy) (Ref. 50449), 2 to 4 young in a litter (usually 2) (Ref. 247). Size at birth 114-150 cm (Ref. 247). Distinct pairing with embrace (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

CITES (Ref. 115941)


Threat to humans

  Harmless (Ref. 247)

Human uses

การประมง: การค้า; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การประมง: การผลิต, species profile; publication : search) | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 11.6 - 28.2, mean 23.3 (based on 8352 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.7500   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00832 (0.00351 - 0.01970), b=2.86 (2.66 - 3.06), in cm Total Length, based on LWR estimates for this species & (Sub)family-body (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  4.5   ±0.0 se; Based on diet studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ต่ำ, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 4.5 - 14 ปี (K=0.1; tm=5-7; tmax=19; Fec=2-4).
Prior r = 0.16, 95% CL = 0.09 - 0.34, Based on 2 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  High to very high vulnerability (73 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   High.